06:53 سه شنبه 1398/07/23

قابل توجه دانشجویان استاد اسماعیل پور

دانشجویان درس مصالح و کارگاه به دلیل حجم زیاد کار عملی یک هفته دیگر مهلت دارند پروژه های عملی خود را تکمیل نمایند، لذا در تاریخ 95/9/1 کلیه کارها بررسی نهایی می شوند.

قابل توجه دانشجویان ارشد برق

دفاع سمینار دانشجویان ارشد برق:

ترم اول- هفته اول اسفند 

ترم دوم- هفته اول مرداد

ترم تابستان- هفته اول آبان

قابل توجه دانشجویان استاد هادی نیا

کلاس های روز سه شنبه مورخ 95/8/11 دکتر هادی نیا تشکیل نمی گردد، کلاس جبرانی در همان ساعت کلاسی در روز یکشنبه مورخ 95/8/16 برگزار می گردد.

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود