03:19 دوشنبه 1398/07/29

قابل توجه دانشجویان استاد دوستی

آزمون عملی آزمایشگاه دیجیتال استاد دوستی، روز سه شنبه مورخ 95/9/30 ساعت 8 صبح برگزار می گردد.

آزمون عملی آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی استاد دوستی، روز سه شنبه مورخ 95/9/30 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

شایان ذکر است حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد و غیبت به منزله حذف درس تلقی می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد کهنسال

کلاس های استاد کهنسال در روز چهارشنبه مورخ 95/9/24 تشکیل نمی گردد، کلاس های جبرانی در روز دوشنبه مورخ 95/9/29 برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است برگزاری کلاس ها در همان ساعت کلاسی (برنامه هفتگی) برگزار خواهد گردید.

تجهیزات حرارتی و برودتی 7/45 الی 9/30

طراحی سیستم های تبرید و سردخانه 9/30 الی 11/45

مدیریت بهره وری انرژی در تاسیسات 13/30 الی 15

هفته وحدت گرامی باد‬‎

روز دانشجو گرامی باد

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود