09:40 شنبه 1396/03/06

قابل توجه دانشجویان دکتر فیروزان

کلیه کلاس های دکتر فیروزان روز یکشنبه مورخ 96/2/31 تشکیل نمی گردد.

شایان ذکر است تمامی کلاس های روز سه شنبه مورخ 96/3/2 راس ساعت خود برگزار می گردند.

قابل توجه دانشجویان استاد اسماعیل پور شلمانی

کلاس های جبرانی استاد اسماعیل پور شلمانی به شرح ذیل برگزار می گردد:

 

سه شنبه مورخ 96/3/2 ساعت 9 الی 10/30 (ساختمان1)

سه شنبه مورخ 96/3/2 ساعت 10/30 الی 12 (روش های تولید صنعتی ساختمان)

**********************************

پنج شنبه مورخ 96/3/4 ساعت 9 الی 10/30 (تولید صنعتی ساختمان)

پنج شنبه مورخ 96/3/4 ساعت 10/30 الی 12 (ساختمان2)

**********************************

یکشنبه مورخ 96/3/7 ساعت 9 الی 10/30 (روش های تولید صنعتی ساختمان)

یکشنبه مورخ 96/3/7 ساعت 10/30 الی 12 (ساختمان1)

**********************************

سه شنبه مورخ 96/3/9 ساعت 10 الی 12 (ساختمان2)

**********************************

پنج شنبه مورخ 96/3/11 ساعت 10 الی 12 (روش های تولید صنعتی ساختمان)

قابل توجه دانشجویان استاد حلیمی

کلاس جبرانی دروس روش های مرمت ابنیه، مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن، روشهای تعمیر و نگهداری ساختمان و ایمنی کارگاه استاد حلیمی (مربوط به غیبت مورخ 96/2/16 استاد حلیمی)، روز پنج شنبه مورخ 96/3/4 ساعت 14 برگزار می گردد.

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

ورود یا ثبت نام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود