اعطای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم به سه نشریه دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر رنجبر خبر داد
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از اعطای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سه نشریه دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

دکتر بیژن رنجبر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با تلاش دست اندرکاران مجلات علمی دانشگاه، سه عنوان دیگر از نشریات دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه مورخ 97/6/21 کمیسیون تایید اعتبار علمی نشریات کشور موفق به دریافت رتبه علمی پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شدند.

وی با بیان اینکه نشریهJournal of Electrical Engineering Majlesi واحد شهر مجلسی یکی از نشریاتی است که موفق به دریافت رتبه پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است، گفت: این نشریه به سردبیری دکتر فرید رزازی و مدیرمسئولی دکتر محسن عشوریان در تاریخ 85/12/03 از کمیسیون بررسی و تائید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرده و تاکنون 42 شماره از این مجله منتشر و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی افزود: این مجله در پایگاه بین المللی Scopus نیز نمایه شده است. علاقمندان می توانند به منظور ارسال یا دسترسی به مقاله به آدرس سامانه مجله به نشانی www.mjee.org مراجعه کنند.

دکتر رنجبر با بیان اینکه دومین نشریه که توانسته رتبه پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت کند، نشریه Journal of System Management واحد شیراز است، اظهار داشت: این نشریه به سردبیری دکتر سیدمحمد سیدحسینی و مدیرمسئولی دکتر سیدجواد ایرانبان در تاریخ 83/11/01 از کمیسیون بررسی و تائید مجله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرده و تاکنون 15 شماره از این مجله منتشر و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: علاقمندان می توانند به منظور ارسال یا دسترسی به مقاله به آدرس سامانه مجله به نشانی sjsm.iaushiraz.ac.ir مراجعه کنند.

دکتر رنجبر ادامه داد: نشریه Advances in Mathematical Finance and Application واحد اراک به سردبیری دکتر محمد ایزدی خواه و مدیرمسئولی دکتر مجید زنجیردار سومین نشریه ای است که توانسته رتبه پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت کند. این نشریه در تاریخ 94/12/26 از کمیسیون بررسی و تائید مجله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرده و تاکنون 8 شماره از این مجله منتشر و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است. علاقمندان می توانند به منظور ارسال یا دسترسی به مقاله به آدرس سامانه مجله به نشانی amfa.iau-arak.ac.ir مراجعه کنند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی دارای 387 مجله علمی است که از این تعداد 112 مجله موفق به دریافت رتبه علمی پژوهشی و علمی ترویجی از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده اند، گفت: همچنین 15 مجله علمی در پایگاه بین المللی Scopus ، یک مجله در پایگاه بین المللی ISI JCR ، 13 مجله ISI WOS ESCI ، 2 مجله ISI listed‌ و یک مجله در پایگاه PubMed نمایه هستند.