06:44 شنبه 1397/06/31

اطلاعیه زمان دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

مهم- قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد


احتراما به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می رساند که بر اساس بخشنامه های صادر شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه و همچنین تقویم آموزشی اعلام شده، حداکثر تاریخ دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد تا 1397/6/21 اعلام می گردد. از اینرو شایسته است جهت فراهم سازی تمهیدات دفاع از پایان نامه قبل از تاریخ فوق به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایید.

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود

اطلاعیه مهم نرخ شهریه دانشجویان

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود